Modułowy system informacji wizualnejModułowy system informacji wizualnej


System daje naprawdę nieograniczone możliwości rozbudowy. Uzyskujemy dzięki niemu tabliczki przydrzwiowe, tablice informacyjne, i wiele innych. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre z przykładowych realizacji.
Modułowy system informacji wizualnej
Przykład tablicy ze zmienianymi pozycjami
Modułowy system informacji wizualnej
Ta sama tablica z wysuniętym jednym elementem
Modułowy system informacji wizualnej
Przykładowa tablica informacyjna. Istotna jest wyjątkowa estetyka, łatwosc wymiany i konfiguracji.